Honlap
Újszász város - Hírek, események, beszámolók
Közlemény a 2014. évi óvodai beíratás rendjéről Nyomtat Email
Intézmények - Városi Óvoda és Bölcsőde
2014 április 17. (csütörtök) 11:37

 

 

Közlemény a 2014. évi óvodai beíratás rendjéről

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20 §(1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

Közlemény a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Újszász Város Önkormányzata által fenntartott óvodába a gyerekeket a 2014/2015-ös nevelési évre

2014. május 12-14 napján (hétfő-szerda)

8:00-11:00-ig
14:00-16:30-ig

lehet beíratni.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24§ (3) bekezdése szerint, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 2014-2015-ös nevelési évben a 2009-ben születetteknek kötelező a részvétele.

A nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart.

A 2014/2015-ös nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel aki:

 • a 3. életévét betöltötte
 • a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden, a városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló dokumentum
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről igazolás
 • 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításról szóló igazolás

 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt.

Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2014. május 31.-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő a beiratkozás napján- elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az intézményvezető elektronikus úton értesítést küld.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásáról számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjével aláíratott felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében az Nkt.37§(1-3), 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.

 

Beiratkozás helyszíne:

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
Városi Óvodai Intézményegység
5052 Újszász, Bajcsy-Zsilinszky út 16

 

Újszász, 2014.április 09.

Udud Róza
jegyző

 

 

Utolsó frissítés: 2014 április 17. (csütörtök) 11:45
 
Tájékoztató beiskolázásról Nyomtat Email
Intézmények - Vörösmarty Mihály Általános Iskola
2014 március 21. (péntek) 20:34

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a 2014/2015-ös tanévre a tanköteles korú gyermekek beíratásának ideje:

2014. április 28. hétfő 8-tól 18 óráig
2014. április 29. kedd 8-tól 18 óráig
2014. április 30. szerda 8-tól 18 óráig

Helye: Kossuth út 13. igazgatói iroda

Online információk: www.ujszaszivorosmarty.hu

 

További tudnivalók:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A beíratáshoz szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • az óvodától kapott szakvélemény,
 • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
 • szülő személyi igazolványa, vagy lakcímkártyája,
 • a diákigazolvány elkészítése az okmányirodában történik, tudnivalókat a beíratáskor ismertetjük,
 • a tanuló balesetbiztosítási díja (igény szerint).
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:
  • iskolaérettségre vonatkozó óvoda vagy szakszolgálat által kiállított véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Szeretettel várjuk a leendő iskolással együtt.

Bogárné Simon Klára
intézményvezető

 

 

 

2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK

1.A OSZTÁLY - FÖLDI GYULÁNÉ

Földi Gyulánénak hívnak. Életem minden fontos lépcsőfoka Újszászhoz kötődik: az iskoláim, a családom, a hivatásom.
Általános-, és középiskolában szakmailag jól képzett, kedves, de nagy teherbírású tanítóim, tanáraim voltak, akikre ma is hálás szívvel gondolok, s példaként állnak előttem.

Tanítói diplomámat 1983-ban kaptam az akkori Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, s azóta vagyok a Vörösmarty Mihály Általános Iskola nevelőtestületének tagja.

Az évek során megszerzett tapasztalatok segítenek kialakítani a gyerekekben egy felszabadult, jókedvű, tanulás iránti igényt, mely biztosítja, hogy szívesen járjanak iskolába, jól érezzék magukat ebben a közösségben. A gyerekek életeleme a játék, a mozgás. Fontos számunkra minden, ami érdekes, ami változatos, ami színes, ami játé kos, ezért mindennapi munkám során igyekszem ezekből a legtöbbet megvalósítani.

Elengedhetetlen számomra, hogy a szülő házzal jó kapcsolatot tartsak fenn, hiszen közös céljaink vannak: sikeres, boldog, lelkileg kiegyensúlyozott gyerekek nevelése szeretetteljes közösségben.

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”

(Véghelyi Balázs)

 

1.B OSZTÁLY - KOVÁCS JÓZSEFNÉ

Kovács Józsefné Marosi Katalin vagyok. Kisgyermek koromtól kezdve Újszászon élek. Óvodába, általános iskolába, középiskolába is ide jártam.
Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán tanítói és művelődésszervező szakon végeztem. Családot is itt alapítottam. Egy felnőtt lányom és egy kisunokám van. Vallom, hogy a gyermekek tanítása a legfontosabb és legszebb dolog a világon. Hiába a sokéves tapasztalat, ha első osztályt kezdek az igazi kihívás, élményt és reményt keltő feladat, izgalom.

Szeretettel, odafigyeléssel a gyermekek kezét fogva igyekszem őket bevezetni a BETŰK és a SZÁMOK VILÁGÁBA. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman gyermek-szülő-tanító összefogunk. Remélem, sikerül felébreszteni tudásvágyukat és segíthetek leküzdeni a felmerülő akadályokat.

Igyekszem tanítóként mindent megtenni azért, hogy:

 • az óvodából az iskolába történő átlépés zökkenőmentes legyen,
 • a gyermekek nyugodt, harmonikus szerető légkörben tanuljanak,
 • képességeiknek megfelelően fejlődjenek,
 • a gyermekek egymás személyiségét, tiszteletben tartsák, elfogadják egymást,
 • a szülőkkel őszinte együttműködő kapcsolatot alakítsanak ki.

Kívánom, hogy a gyermekek megleljék a megfelelő első osztályukat, és várom az aktív felelősségteljes szülők együttműködését, amely megalapozza a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket, mind a kisgyermek, mind a szülők számára.

„Tessék itt a titkom nagyon egyszerű:
Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

(Antoine de Saint-Exupery)

 

Utolsó frissítés: 2014 március 28. (péntek) 10:52
 
Nyuszibuli az óvodában Nyomtat Email
Intézmények - Városi Óvoda és Bölcsőde
2014 április 15. (kedd) 15:05

Egész héten lázas készülődés folyt az oviban. Tojásokat festettünk, díszítettünk, és nagy izgalommal vártuk a Nyuszi érkezését.

Kedden egy szép napos tavaszi délelőtt, legnagyobb örömünkre megérkezett.

Különböző feladatokat hozott a kis apróságoknak: akadályversenyeken kellett átjutunk, hogy találkozhassunk a Nyuszival. Tojást kerestünk, aszfaltrajzverseny volt a betonon, utánoztuk hogyan ugrik a nyuszi, valamint mondókákat, és éneket énekeltünk.

Ezek után megérkeztünk a templom előtti dombra, ahol várt bennünket a Nyuszi. Kincset kerestünk, ettünk, ittunk, daloltunk együtt vidáman a Nyuszival. Amikor visszaértünk az oviba, egy újabb meglepetéssel szolgált Füles. Minden kisgyermek Kinder tojást kapott.

A gyerekek pedig megígérték, hogy jövőre is szeretettel várják.

KELLEMES ÜNNEPEKET MINDENKINEK!!

 

Képtár

 

 
Bravúros győzelem Karcag ellen Nyomtat Email
Sport - Labdarúgás
2014 április 15. (kedd) 10:06

Április 12. XXII. forduló

Újszász – Karcag 2-1 (1-1)
Újszász, 150 néző. vezette: Bán János

Újszász: Kovács György - Farkas Gábor, Szurmai Tibor, Lengyel András, Varga I. Krisztián, Rédei Csaba, Kerekes Dávid (Mérész Zoltán), Csernus Csaba, Juhász Márk, Sipos Zsolt, Markót Zoltán (Czibak Tibor)

Góllövők: Csernus Csaba (13. perc), Lengyel András (93. perc)

Az előző fordulóban elszenvedett nagyarányú vereségek után két csalódott csapat találkozott az újszászi pályán. Nem mi számítottunk a találkozó esélyesének, a karcagiak valószínűleg még nem mondtak le a bajnokság megnyeréséről. Az első perctől kezdve nagy iramú volt a mérkőzés, a vendégek rögtön támadólag léptek föl. Ennek ellenére mi szereztük meg a vezetést a 13. percben. Markót indult meg középen, majd jó ütemben tálalt Csernus elé, aki a felpattanó labdát nagyszerűen lőtte el, és nagy gólt zúdított a bal felső sarokba. Vezetésünk után kiegyenlített játék folyt a pályán, nem igazán tudtak helyzetet kidolgozni a kapunk előtt. A 34. percben mégis kiegyenlítettek a karcagiak. Egy szöglet után Erdei fejelte vissza a labdát a hosszú oldalról, az érkező Székely pedig - némi kavarodás után - a kapunkba passzolt. 1-1-es félidőt követően a folytatásban nagy rohamokat indítottak a vendégek, de szerencsére hátul jól zártunk, elől pedig nekünk voltak lehetőségeink. Két gólt is rúgtunk, de az egyiknél úgy ítélte meg a játékvezető, hogy nem ment át a labda a gólvonalon, míg a másik előtt szabálytalanságot látott, így érvénytelenítette a találatokat. Már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul a találkozó, de a hosszabbítás utolsó perceiben a „rutin” eldöntötte a mérkőzést. Mérész jobb oldalról elvégzett szögletét Lengyel védhetetlenül bólintotta a kapuba, így bravúros 2-1-es győzelmet arattunk a bajnokság második helyezettje ellen. Talán kevesen számítottak erre az eredményre, de ismét bebizonyosodott, hogy kellő alázattal és igazi csapatmunkával bárki ellen lehet esélyünk. A következő fordulóban Rákóczifalvára utazunk, a tavaszi idény első idegenbeli mérkőzésére.

 

Ifi: Újszász – Karcag 1-0
Góllövő: Szarvák Krisztián

Szarvák Krisztián góljával 1-0-ra nyert ifjúsági csapatunk a piros lapokkal tarkított összecsapáson. Sajnos futballpályára nem illő jelenetek történtek a mérkőzés végén.

Szurmai Tibor

 

Utolsó frissítés: 2014 április 15. (kedd) 10:07
 
Tavaszköszöntő 4H Kupa Nyomtat Email
Sport - Lábtoll-labda
2014 április 08. (kedd) 13:38

 

Képtár

Fotó: Fehér János és ifj. Fehér János

 

 

Tavaszköszöntő 4H Kupa
Újszász, 2014. április 12-13.
6 egyesület, 80 versenyző
Férfi csapat (14)
1. Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor Újszászi VVSE
2. Himmer János, Kleics Dávid, Nyisztor Zoltán, Pop Valentin Borjád SE
3. Huszár Emil, Takács Endre, Lukács Benedek, Lukács Márton Nagykanizsa ZSE
4. Harsányi Zoltán, Joó Richárd, Pető Tibor, Tóth Gergő Újszászi VVSE
5. Farkas Balázs, Baranyai Benett, Kovács Patrick Nagykanizsa ZSE
6. Ifj. Fehér János, Sven Henneböle, Tóth Roland Újszászi VVSE
7. Bábosik Ádám, Bérczes Róbert, Ráski Lajos, Raffael Csaba Újszászi VVSE
8. Csák Dávid, Kanalas Renátó, Kanálos Júlió Újszászi VVSE
9. Farsang András, Farsang Imre, Horváth Attila, Mile Alexandra Z+D Cserszegtomaji SK
10. Dékány Dávid, Fehér Zsolt, Terecskei Róbert Pusztaszer PISZE SE
11. Árva Tamás, Lőrincz Bettina, Lőrincz Tamás Tápióbicske ST
12. Molnár Dániel, Molnár Gergő, Molnár Kristóf Újszászi VVSE
13. Juhász Patrik, Kovács Gergő, Németh Márk, Suki József Újszászi VVSE
14. Csépány Erik, Kanalas Renátó, Kanálos II. Róbert, Seres Zsolt Újszászi VVSE
Férfi páros (22)
1. Himmer János, Kleics Dávid Borjád SE
2. Herczeg Gábor, Tóth Gábor Újszászi VVSE
3. Kurdi Gábor, Tóth Roland Újszászi VVSE
4. Lukács Benedek, Lukács Márton Nagykanizsa ZSE
5. Becskereki Sándor, Kézér Zsolt Újszászi VVSE
6. Farkas Balázs, Kovács Patrik Nagykanizsa ZSE
7. Huszár Emil, Takács Endre Nagykanizsa ZSE
8. Harsányi Zoltán, Tóth Gergő Újszászi VVSE
9. Bérczes Róbert, Ráski Lajos Újszászi VVSE
10. Dékány Dávid, Fehér Zsolt Pusztaszer PISZE SE
11. Nyisztor Zoltán, Pop Valentin Borjád SE
12. Bábosik Ádám, Pető Tibor Újszászi VVSE
13. Farsang András, Farsang Imre Z+D Cserszegtomaji SK
14. Ifj. Fehér János, Sven Henneböle Újszászi VVSE
15. Molnár Gergő, Molnár Kristóf Újszászi VVSE
16. Csák Dávid, Raffael Csaba Újszászi VVSE
17. Lőrincz Bettina, Lőrincz Tamás Tápióbicske ST
18. Juhász Patrik, Suki József Újszászi VVSE
19. Terecskei Róbert, Tóth Zoltán Pusztaszer PISZE SE
30. Molnár Dániel, Kovács Márton Újszászi VVSE
21. Bolyós József, Seres Zsolt Újszászi VVSE
22. Kovács Gergő, Németh Márk Újszászi VVSE
Férfi egyéni (25)
1. Tóth Gábor Újszászi VVSE
2 Herczeg Gábor Újszászi VVSE
3. Csák Dávid Újszászi VVSE
4. Huszár Emil Nagykanizsa ZSE
5. Lukács Márton Nagykanizsa ZSE
6. Tóth Gergő Újszászi VVSE
7. Ráski Lajos Újszászi VVSE
8. Farkas Balázs Nagykanizsa ZSE
9. Zsákai Milán Újszászi VVSE
10. Fehér Zsolt Pusztaszer PISZE SE
11. Baranyai Benett Nagykanizsa ZSE
12. Bérczes Róbert Újszászi VVSE
13. Kanálos II. Róbert Újszászi VVSE
14. Raffael Csaba Újszászi VVSE
15. Pető Tibor Újszászi VVSE
16. Becskereki Sándor Újszászi VVSE
Női csapat (8)
1. Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma Nagykanizsa ZSE
2. Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta, Vágó Henriett Újszászi VVSE
3. Dr. Farkas Martina, Merk Gréta, Vonház Aliz Borjád SE
4. Pál Dorina, Sillinger Zsanett, Szabó Virág, Széles Kitti, Udvari Boglárka Z+D Cserszegtomaji SK
5. Henneböle Nóra, Tóth Virág, Varga Frida Újszászi VVSE
6. Gyapjas Adrienn, Túri Adrienn, Túri Noémi Pusztaszer PISZE SE
7. Ézsiás Fanni. Ézsiás Zsófia, Farkas Lilla Újszászi VVSE
8. Fehér Valéria, Gulyás Adrienn, Kurdi Krisztina Újszászi VVSE
Női páros (13)
1. Kunics Réka, Morvai Noémi Nagykanizsa ZSE
2. Mile Alexandra, Udvari Boglárka Z+D Cserszegtomaji SK
3. Joó Anett, Vágó Henriett Újszászi VVSE
4. Ézsiás Kitti, Makai Gréta Újszászi VVSE
5. Gyapjas Adrienn, Túri Noémi Pusztaszer PISZE SE
6 Dr. Farkas Martina, Merk Gréta Borjád SE
7. Ézsiás Fanni, Ézsiás Zsófia Újszászi VVSE
8. Henneböle Nóra, Varga Frida Újszászi VVSE
9. Gulyás Adrienn, Kurdi Krisztina Újszászi VVSE
10. Farkas Lilla, Fehér Valéria Újszászi VVSE
11. Pál Dorina, Sillinger Zsanett Z+D Cserszegtomaji SK
12. Kószó Anita, Túri Adrienn Pusztaszer PISZE SE
13. Szabó Virág, Széles Kitti Z+D Cserszegtomaji SK
Női egyéni (12)
1. Kunics Réka Nagykanizsa ZSE
2. Mile Alexandra Z+D Cserszegtomaji SK
3. Gyapjas Adrienn Pusztaszer PISZE SE
4. Túri Noémi Pusztaszer PISZE SE
5. Morvai Noémi Nagykanizsa ZSE
6. Gulyás Adrienn Újszászi VVSE
7. Vágó Henriett Újszászi VVSE
8. Ézsiás Fanni Újszászi VVSE
9. Túri Adrienn Pusztaszer PISZE SE
10. Szabó Virág Z+D Cserszegtomaji SK
11. Kenyeres Lívia Újszászi VVSE
12. Udvari Boglárka Z+D Cserszegtomaji SK

 

 

Utolsó frissítés: 2014 április 17. (csütörtök) 20:32
 
Gyerekelőadás Nyomtat Email
Intézmények - Városi Könyvtár
2014 április 11. (péntek) 21:26

 

 

Utolsó frissítés: 2014 április 11. (péntek) 21:27
 
Húsvéti Játszóház Nyomtat Email
Intézmények - Városi Könyvtár
2014 április 10. (csütörtök) 10:12

 

 

Utolsó frissítés: 2014 április 11. (péntek) 21:25
 
Szétestünk Túrkeve ellen Nyomtat Email
Sport - Labdarúgás
2014 április 09. (szerda) 10:02

Április 5. XXI. forduló

Újszász – Túrkeve 1-5 (0-1)
Újszász, 150 néző. vezette: Kálé Elemér

Újszász: Kovács György - Farkas Gábor, Szurmai Tibor, Szabó Attila, Varga I. Krisztián, Lengyel András, Fekete Tamás (Kerekes Dávid), Csernus Csaba, Juhász Márk, Sipos Zsolt, Czibak Tibor (Markót Zoltán)

Góllövő: Sipos Zsolt (61. perc)

Kiállítva: Szabó Attila (83. perc)

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

Már az előjelek sem a legkedvezőbbek voltak hétvégi mérkőzésünk előtt, ugyanis hét közben többen is kihagytak edzéseket különböző okok miatt. Mivel Túrkeve is a hátsó régióban tanyázik, ezért fontos lett volna begyűjtenünk a három pontot. A mérkőzés elejétől kezdve érezhető volt, hogy a vendégek frissebben mozognak és sokkal motiváltabbak. A 18. percben kerültünk hátrányba, amikor egy szöglet után Tóth bólintott a kapunkba. Hasonló szituáció után egyenlítettünk ki a második félidő 61. percében. Csernus szögletét Sipos fejelte a vendégek kapujába. Nem sokáig örülhettünk azonban, két perccel később egy bal oldali támadás után Bodó érkezett középen és szerezte meg csapata második gólját. Újból fel kellett volna „kapaszkodnunk”, de ez nem jött össze, sőt a 84. perctől kezdve igazi rémálom következett. A játékvezető tizenegyest ítélt, majd kiállította a hevesen reklamáló Szabót, Varga pedig ezek után magabiztosan értékesítette a büntetőt. 1-3 után elszálltak reményeink, teljesen feladtuk a küzdelmet, és tulajdonképpen két perc alatt két gólt „adtunk” az ellenfélnek, így a végére csúfos, 5-1-es vereséget szenvedtünk. Nincs ekkora különbség a két csapat között, 1-1-es állásnál a gyorsan bekapott gól fordulópontot jelentett, de ettől függetlenül nagyon rossz napot fogtunk ki. Viszont az elszomorító, hogy akaratban és küzdeni tudásban nem tudtunk felnőni ellenfelünkhöz. A következő mérkőzésen nagyon nehéz feladat vár ránk, ugyanis a bajnokesélyes Karcag csapatát fogadjuk.

 

Ifi: Újszász – Túrkeve 2-0
Góllövők: Rédei Csaba és Szarvák Krisztián

Újabb győzelmével továbbra is tartja második helyét ifjúsági csapatunk.

Szurmai Tibor

 

Utolsó frissítés: 2014 április 09. (szerda) 10:03
 
Információ kerékpárosoknak Nyomtat Email
Információk - Tájékoztatók
2014 április 09. (szerda) 10:59

KERÉKPÁRRA FEL! ...de őrizze, védje értékeit!

Itt a jó idő, előkerültek a kétkerekűek! Ezzel egyidőben sajnos a tolvajok is!

Szeretnénk felhívni a tulajdonosok figyelmét néhány dologra, mellyel megelőzhetik a bajt.    Kétfajta kerékpáros létezik, akitől már loptak el kerékpárt, és akitől fognak - tartja a bringás közhely, de egy kis odafigyeléssel és némi anyagi ráfordítással már meg lehet nehezíteni egy tolvaj dolgát.

Néhány tanács kerékpárlopások megelőzésére:

 • Zár hiányában egy pillanatra se hagyjuk őrizetlenül a kerékpárt!
 • Kizárólag jó minőségű, erős zárat használjon! Edzett acélból készült lakatokat érdemes vásárolni - U-lakatot vagy acélszemes láncot. Az acélsodronyokat és gerinclakatokat könnyen lecsípik, vastagságuktól függetlenül. A kerékpárzár minősége álljon arányban a kerékpár árával!
 • Legyen legalább olyan erős a lezárásra kiszemelt tárgy, mint maga a lakat!
 • Jól látható, forgalmas helyen zárja le kerékpárját! Például ott, ahol a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben.
 • Ne zárja a kerékpárját mindig ugyanarra a helyre, mert kifigyelhetik, mikor jön és mikor megy, így máris megvan az idő a kerékpár eltulajdonítására!
 • Ne hagyjon a bringán mozdítható értéket! Vigye magával a kilométerórát, lámpát, kulacsot, pumpát, illetve a táskáját, szatyrát se felejtse ott!
 • Ne tárolja a kerékpárját hosszútávon lépcsőházak folyosóján, kapualjakban, még jobb zárral sem! A lezárt folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajnak, sőt, itt rejtve dolgozhat, nagyobb szerszámokat is igénybe vehet. Ráadásul gyakran kifigyelik, hogy melyik lépcsőházból mit lehet vinni.
 • Vásárláskor írjuk fel a vázszámot, illetve regisztráljuk a gyártónál és kerékpár regisztrációt nyújtó weboldalon! Rendszám híján egyedül a bicikli vázszáma szolgálhat egyértelmű azonosításra, de a legtöbb kerékpáros ennek még a létezéséről sem tud. A vázszámot a kerékpárt felfordítva, rendszerint a pedáltengely alján kell keresni és feljegyezni, ugyanis ennek alapján lehet rendőrségi körözést is kiadni, ha eltűnt a bicikli. A vázszámot érdemes feltölteni a bringareg.hu oldalra, amelyet kerékpárosok hoztak létre a rendőrséggel együttműködve.
 • Szintén csökkenthető a kockázat és az anyagi kár biztosítással, de ennek megkötéséhez szükség van a számlára. Az éves díjak - konstrukciótól és értékhatártól függően - 4 ezer forinttól 14 ezerig terjednek.

Az első és legfontosabb: Írjuk fel a kerékpár vázszámát, típusát, alkatrészeinek leírását, ismertetőjeleit és készítsünk róla fényképet, amíg az a birtokunkban van. Tegyük félre ezeket az adatokat és tegyük mellé a blokkot, számlát, adásvételi szerződést, amellyel igazoljuk, hogy a kerékpár a miénk. Ezeket csak addig tudjuk megtenni, amíg a kerékpár a miénk, ezért tegyük meg most.

Összefoglalva az előzőeket, a lopás elleni hatékony védekezést kezdjük két minőségi zár megvásárlásával, és jó lezárási technikák alkalmazásával. Természetesen, ha kerékpárunk értékes, ez sem jelent teljes biztonságot: ezért fontos, hogy a kerékpárt regisztráljuk, és azonosító jellel vagy kóddal lássuk el, amely lopás esetén segít a megtalálásban.

 

Kerékpározzon szabályosan!

A kerékpárt fel kell - kötelező - felszerelni:

 • könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
 • két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
 • hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
 • egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,
 • egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
 • elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
 • legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A  küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a  kerékpántok közvetlen közelében vagy az  ENSZ–EGB 88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.

 

 

Az első fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa és a hátsó piros fényt adó helyzetjelző lámpa elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.

A kerékpárt fel szabad szerelni

 • oldalán borostyánsárga,
 • mindkét oldali lábpedálon elől és hátul borostyánsárga fényvisszaverővel, továbbá
 • a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, személlyel vagy tárggyal való ütközéskor visszahajló szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz. A szélességjelző behajtható kivitelű is lehet.

Lakott területen kívül az úttesten, leállósávon, útpadkán közlekedő kerékpárosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között fényvisszaverő mellényt kell viselni!

Ajánlott védőfelszerelések melyek nem kötelezőek, azonban életet is menthetnek: bukósisak, ami különösen gyermekeknek javasolt, fej-, könyök-, és térdvédő, karra és lábszárra helyezhető fényvisszaverő pántok.

Ne felejtsen lakatot vinni magával, hogy mindig le tudja zárni kerékpárját!

Javasoljuk, hogy a kerékpárt fényképezze le, írja fel a kerékpár vázon található egyedi azonosítószámot. Lopás esetén a kép és a szám akár az interneten akár a sajtóban is megjeleníthető, továbbá csatolható a feljelentési jegyzőkönyvhöz, ezzel is megkönnyítve a felderítést.

Ha megtörtént a baj hívja a RENDŐRSÉG segélyhívó számait:

107 és 112

 

Utolsó frissítés: 2014 április 09. (szerda) 11:02
 
Országgyűlési képviselők 2014. évi választása Nyomtat Email
Információk - Választások
2014 április 07. (hétfő) 09:37

 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április 6.

Eredmények

Az Országgyűlés összetétele

Az egyéni választókerületek (OEVK) eredménye

Az országos listás szavazás eredménye

Szavazóköri eredmények

 

Utolsó frissítés: 2014 április 07. (hétfő) 09:39
 


1 / 90 oldal
 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje
Járási Hivatal Ügyfélfogadási rendje

Testületi ülések, előterjesztések Jegyzőkönyvek Rendeletek


Újszászi Híradó 2014. április
Újszászi Híradó archívuma

Mi írtuk iskolaújság

Jánoska Antal

Picasa Web képtár
Picasa Web képtár
Lábtoll-labda hírek Picasa Web képei
Kormányablak
magyarorszag.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Magyar Államkincstár
Magyar Lábtoll-labda Szövetség
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium, Újszász
Újszászi Mihály Általános Iskola
Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár

Kövesse híreinket itt is:Mobilkód
Copyright © 2014 Újszász város honlapja. Minden jog fenntartva.